Dinvard

Täljstenen Fastigheter Ulric

Antal fastigheter som ingår i undersökningen 1
Hemsida
Antal Svar från Hyresgästföreningens medlemmar 5

Det är få antal svar för den aktuella värden. Resultatet ska därför tolkas med försiktighet. För att läsa mer om metodiken läs vår rapport här.

Kategori/Fråga   Täljstenen Fastigheter Ulric Sverige
Ditt boende i sammanfattning 79 59
Hur nöjd är du med ditt nuvarande boende i sin helhet?
80 67
Hur nöjd är du med hyran i förhållande till ditt boende i sin helhet?
77 53
Hur väl uppfyller din nuvarande fastighetsförvaltare/ hyresvärd dina förväntningar vad gäller fastighetens och lägenhetens skötsel, service och underhåll?
83 54
Hyresvärden 79 56
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller att ge information som rör ditt boende?
87 61
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller bemötande och attityd till dig som hyresgäst?
87 66
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller din möjlighet att påverka reparation och underhållet i ditt hus?
67 41
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller fastighetens och lägenhetens förvaltning sammantaget, såsom skötsel, service och underhåll?
83 55
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller reparation och underhåll i ditt hus?
76 46
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller tillgänglighet (t.ex. telefon- och öppettider och olika sätt att få kontakt med hyresvärden?
83 64
Hur nöjd är du med hyran i förhållande till lägenhetens skötsel, service och underhåll?
73 50
Hur väl uppfyller din nuvarande fastighetsförvaltare/ hyresvärd dina förväntningar vad gäller fastighetens och lägenhetens skötsel, service och underhåll?
56
Tänk dig en fastighetsförvaltare/hyresvärd som är perfekt vad gäller fastighetens och lägenhetens skötsel, service och underhåll. Hur nära eller långt ifrån detta ideal tycker du att din nuvarande fastighetsförvaltare/hyrevärd kommer?
54
Inflytande 61 42
Hur nöjd är du med din möjlighet till inflytande över den gemensamma boendemiljön?
67 39
Hur nöjd är du med din möjlighet till inflytande över din lägenhet?
50 43
Lägenheten 79 56
Hur nöjd är du med badrummets funktion?
93 63
Hur nöjd är du med din uppkoppling mot internet?
90 69
Hur nöjd är du med din upplevelse att kunna påverka underhållet i lägenheten?
78 45
Hur nöjd är du med innetemperaturen på sommaren?
63 56
Hur nöjd är du med innetemperaturen på vintern?
80 53
Hur nöjd är du med kökets användbarhet och funktion?
83 62
Hur nöjd är du med ljudisoleringen i lägenheten?
77 50
Hur nöjd är du med reparation och underhåll av badrummet?
90 53
Hur nöjd är du med reparation och underhåll av köket?
96 50
Hur nöjd är du med reparation och underhåll av lägenheten i sin helhet?
73 51
Hur nöjd är du med ventilationen i badrummet?
67 58
Hur nöjd är du med ventilationen i köket?
67 50
Närmiljö 65 59
Hur nöjd är du med barnens tillgång till en trygg lekmiljö?
59 52
Hur nöjd är du med belysningen i utemiljön?
73 63
Hur nöjd är du med möjligheterna till umgänge på gården (t.ex. bänkar, grillmöjligheter m.m.)?
34 54
Hur nöjd är du med sandning och snöröjningen vintertid?
50 58
Hur nöjd är du med skötsel av växter, gräs och annan plantering på gården?
67 61
Hur nöjd är du med städningen av gården?
50 60
Hur nöjd är du med tillgången till parkering?
87 56
Reparation och underhåll av fastigheten 71 60
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller hur snabbt anmälda fel åtgärdas?
71 61
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller kvaliteten på utfört underhåll?
100 63
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller reparation och underhåll av fasad och yttertak?
100 54
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller reparation och underhåll av hissen?
60
Hur nöjd är du med din hyresvärd när det gäller reparationer och underhåll av trapphuset?
58
Trygghet och säkerhet 81 67
Jag är nöjd med låsen i den egna lägenhetsdörren
70 69
Jag är nöjd med låsen i fastighetens entré
83 58
Jag är nöjd med min fastighetsägares arbete med trygghet
87 63
Jag är nöjd med säkerheten i de allmänna utrymmena
80 62
Jag känner mig trygg i allmänna utrymmen (t.ex. källare, vind, trapphus)
90 66
Jag känner mig trygg i min lägenhet
80 77
Jag känner mig trygg i min närmiljö
83 69
Jag känner mig trygg i tvättstugan
71
Tvättstugan 100 59
Gemensamma utrymmen och källsortering
66 60
Hur nöjd är du med belysningen i de gemensamma utrymmena?
79 67
Hur nöjd är du med förvaringsmöjligheter för t.ex. barnvagn, cykel och rullator?
78 50
Hur nöjd är du med källar- eller vindsförråd?
89 60
Hur nöjd är du med kvarterslokalen?
83 56
Hur nöjd är du med möjligheten att få tvättid?
100 71
Hur nöjd är du med reparationer och underhåll av tvättstugan och dess utrustning?
100 54
Hur nöjd är du med sophanteringen?
27 61
Hur nöjd är du med städning av trapphus och loftgång?
83 61
Hur nöjd är du med tillgängligheten till gemensamma utrymmen?
75 58
Hur nöjd är du med tvättstugans städning?
100 47
Hur nöjd är du med utrustningen i tvättstugan i sin helhet?
100 62

Resultaten i tabellen kommer från en enkät bland hyresgästföreningens medlemmar.
Skalan är 1-100 där 100 innebär en total nöjdhet